Інформаційні матеріали

Огляд змін, які пропонується впровадити з метою детінізації готівкових розрахунків

Ratings
(0)

У планах нових народних депутатів з’явилося кількаразове збільшення штрафних санкцій за порушення норм щодо здійснення готівкових розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

При цьому поряд із класичними РРО, законопроектами №1053 і №1073 передбачено застосування програмних РРО.

Не зрозуміло для чого зберігається обов’язок формування різноманітних звітів, якщо вся інформація про проведені та зареєстровані платником готівкові розрахункові операції вже знаходитиметься на сайті ДПС.

На переконання «Європейської Солідарності», у випадку новітнього програмного РРО відповідальність підприємців щодо реєстрації готівкових операцій має залишитися лише одна — за нереєстрацію розрахункової операції на сервері контролюючого органу.


 

Чинна редакція Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Запропоновані зміни

РРО реєструються, опломбовуються та переводяться у фіскальний режим роботи

РРО реєструються, опломбовуються та переводяться у фіскальний режим роботи

програмні РРО реєструються фіскальним сервером контролюючого органу

РРО мають забезпечувати:

 одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі

передавати контрольну стрічку (копії розрахункових документів та і фіскальних звітних чеків) в електронному вигляді до податкової служби

РРО мають забезпечувати:

 одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі

передавати контрольну стрічку (копії розрахункових документів та і фіскальних звітних чеків) в електронному вигляді до податкової служби

програмні РРО мають забезпечувати:

 забезпечувати одноразове занесення для довгострокового зберігання на фіскальному сервері контролюючого органу та на сервері програмного реєстратора розрахункових операцій, якщо такий сервер входить до складу такого програмного реєстратора розрахункових операцій, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій,

передавати контрольну стрічку (копії розрахункових документів та і фіскальних звітних чеків) в електронному вигляді до податкової служби

роздрукування розрахункових документів

Роздрукування або створення в електронній формі розрахункових документів

Надавати покупцю роздрукований розрахунковий документ

На вибір продавця надавати покупцю роздрукований розрахунковий документ, або відтворювати на дисплеї програмного РРО QR-код, або надсилати електронний розрахунковий документ на абонентський номер або адресу електронної пошти

застосовувати РРО, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій

застосовувати РРО та програмні РРО, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій

забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення та/або незмінність програмного забезпечення програмних реєстраторів розрахункових операцій;

у разі незастосування РРО проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки

у разі незастосування РРО або програмного РРО проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки

забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення

забезпечувати зберігання, у разі використання, використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

Порядок передачі інформації встановлюється органом доходів і зборів (прим. - фактично Мінфіном) на базі технології, розробленої Національним банком України;

Порядок передачі інформації встановлюється Мінфіном на базі технології, розробленої Національним банком України, або така передача здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису та електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» або інших, дозволених в Україні засобів захисту інформації, передбачених законодавством України

щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій

щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) або створювати в електронній формі програмними реєстраторами розрахункових операцій фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;

друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років

друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг), створювати в електронній формі програмними реєстраторами розрахункових операцій контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років

Програмування зазначення коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для пального

Програмування зазначення коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для усіх товарів

 
 

Вид порушення

Чинні норми

Запропоновані зміни

1) у разі встановлення факту: проведення розрахункових операцій з використанням РРО (програмних РРО) або  розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів  сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою  розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує  виконання розрахункової операції, або проведення її без  використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання:

вчинене вперше протягом календарного року - 1 гривня;

за кожне наступне вчинене порушення - 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим  підпунктом, товарів (послуг).

150 відсотків вартості проданих з порушеннями,  встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг), але не менше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за порушення, вчинене вперше;

250 відсотків вартості проданих з порушеннями,  встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг), але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн) - за кожне наступне вчинене порушення;

у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну

20 нмдг (340 грн)

50 нмдг (850 грн)

використання книг обліку розрахункових операцій з порушенням встановленого порядку, або незберігання книг обліку розрахункових протягом встановленого терміну

-          

50 нмдг (850 грн)

якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції,

10 нмдг (170 грн)

50 нмдг (в тому числі і для програмних РРО) (850 грн)

Проведення розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування цін товарів (послуг) та обліку їх кількості

5 нмдг (85 грн)

50 нмдг (850 грн)

у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;

10 нмдг (170 грн)

20 нмдг (340 грн)

у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО (чи програмного РРО) , в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника

100 нмдг (1700 грн)

500 нмдг (8500 грн)

неподання  звітності, пов'язаної із застосуванням  РРО (та програмних РРО) , розрахункових книжок та   копій   розрахункових  документів і фіскальних  звітних чеків з РРО (та програмних РРО) по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її подання.

10 нмдг (170 грн)

50 нмдг (850 грн)

Читайте також: