Інформаційні матеріали

  • Прес-служба

Нацбанк визначив критерії ризику для небанківських фінустанов

Критеріями оцінювання ступеня ризику учасника ринку небанківських фінансових послуг є:

1) стан управління ризиками та внутрішнього контролю;

2) показники діяльності;

3) дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів і ризиковості операцій, інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Кожен із критеріїв оцінюється з використанням якісних та кількісних показників, в результаті чого учасникам ринку присвоюється бал від «1» до «4».

Учаснику ринку, який не подає до Нацбанку хоча б одного з файлів із показниками звітності, аудиторського звіту за будь-який звітний період, присвоюється найвищий ступінь ризику «4».

Такий самий показник присвоюється, якщо подані документи не дають можливості Національному банку оцінити ступінь ризику за відповідним критерієм.

Національний банк оцінює ступінь ризику та суспільну важливість учасників ринку небанківських фінансових послуг один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, у якому проводиться оцінювання.

Період оцінювання – з 1 жовтня року, що передує року проведення оцінювання, до 30 вересня поточного року, у якому проводиться таке оцінювання.

Якщо немає повної (за весь період) інформації, потрібної для проведення оцінювання, НБУ проводить оцінювання на підставі наявної інформації за звітні періоди з 1 жовтня до 30 вересня.

Ніна Южаніна

  • Перегляди: 80

Читайте також: