Інформаційні матеріали

  • Прес-служба

Щодо висновків Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік”

ВРУ отримала рішення і Висновки Рахункової палати про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік” .

 

Отже, про основне, що встановила РП.

 

І. ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

·        РП зазначає, що уряд  виконував закон про держбюджет  в умовах воєнного стану, надпрогнозованого зростання економіки й імпорту, девальвації гривні, нижчого від прогнозного рівня інфляції та рекордного надходження міжнародної допомоги, що становила 34,3% фінансових ресурсів державного бюджету.

·        За оцінкою РП, перевищення річного прогнозу реального ВВП (приріст становив 5,3 відсотка)  збільшило обсяги надходжень доходів державного бюджету на 15,7 млрд гривень.

·        За спільною оцінкою уряду, Групи Світового банку, Європейської комісії та ОНН, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні зросла впродовж 2023 року на 75 млрд дол. США і на кінець року становила 486 млрд дол. США.

·        Обсяг приватних грошових переказів, що надійшли в Україну із-за кордону, порівняно з 2022 роком, зменшився на 9,4%. і становив 11 млрд 368 млн дол. США.

Найбільше надійшло приватних грошових переказів із Польщі (37,3%) і США (10,7%).

За даними НБУ приплив прямих іноземних інвестицій становив 4 млрд 205 млн дол. США, з яких 75,1 відс. (3 160 млн дол. США) – реінвестовані доходи підприємств з іноземними інвестиціями, у 2022 році213 млн дол. США.

·        Імпорт товарів, порівняно з 2022 роком, за даними НБУ, зріс на 14,3%, а експорт ‒ знизився на 15,2%.

Збільшення імпорту стало одним із чинників додаткових надходжень до державного бюджету ПДВ та акцизного збору із ввезених на митну територію України товарів, ввізного мита, що, за оцінкою РП становили 82,0 млрд гривень.

·        Унаслідок меншого від прогнозованого фактичного середнього обмінного курсу гривні до долара США недоотримано 145,1 млрд грн доходів державного бюджету. Водночас такий курс сприяв зменшенню витрат на погашення й обслуговування боргу і деяких інших видатків на 43,8 млрд гривень.

 

ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

2.1.          Доходи державного бюджету становили 2 трлн 672  млрд грн, при цьому плановий показник перевиконано на 405,8 млрд грн, або 17,9%, з них:

·        ПДФО  207 млрд грн (103%);

·        податок на прибуток  - 144 млрд грн (130%);

·        ПДВ із вироблених в Україні товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – 215 млрд грн (94%);

·        ПДВ із ввезених на митну територію України товарів366 млрд грн (93%);

·        акцизний податок із вироблених в Україні товарів – 93 млрд грн (144%);

·        акцизний податок із ввезених в Україну товарів75 млрд грн (74%);

·        частина чистого прибутку ДП і дивіденди35 млрд (134%);

·        кошти, що перераховуються НБУ,72 млрд грн (101%);

·        власні надходження бюджетних установ – 812 млрд грн (99%);

·        надходження міжнародних організацій434 млрд грн (більше у 14,6 раза).

 

2.2. План доходів загального фонду перевиконано загалом на 409,2 млрд грн, або 32,6%, проте слід зазначити, що без урахування грантів, які не планувались, план доходів загального фонду не виконано на 16,2 млрд грн.

·                    Доходи спеціального фонду державного бюджету становили 1 трлн 9,4 млрд грн, або 99,7% плану.

У 2023 році питома вага спеціального фонду в доходах державного бюджету, порівняно з 2022 роком збільшилась у 2,3 раза за рахунок власних надходжень бюджетних установ і безповоротної допомозі від міжнародних партнерів.

Найбільше коштів від  власних надходжень бюджетних установ отримали бюджетні установи:

Міноборони – 703,4 млрд грн;

МВС – 30,5 млрд грн. 

44,8 млрд грн, або 4,4 відс. доходів спеціального фонду, становили надходження до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, до якого зараховано:

·        35,9 млрд грн (перерахованих НБУ);

·        8,8 млрд грн (примусове вилучення в Україні об’єктів права власності рф ї та її резидентів);

·        0,1 млрд грн (отримані у зв’язку з виконанням ЗУ „Про санкції”).

 

2.3.

·                    Податковий борг суб’єктів господарювання — 104,5 млрд грн;

·                    Сума переплат податків і зборів до державного бюджету –  102,8 млрд грн, з яких 75,8 млрд грн будуть нараховані в наступних періодах;

Надміру сплачені грошові зобов’язання платників податків  27,1 млрд гривень;

 

·                    Бюджетне відшкодування на поточний рахунок  - 132,4 млрд гривень;

Залишок невідшкодованого ПДВ скоротився більше ніж удвічі – з 40,1  млрд грн до 18,8 млрд грн;

 

ІІІ. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА КРЕДИТУВАННЯ

 

3.1. У 2023 році видатків державного бюджету проведено в сумі 4 трлн 14,8 млрд грн, або 93,6% плану, з них:

·                    Загальнодержавні функції – 296 млрд грн (91%);

·                    Оборона – 2 трлн 098 млрд грн (95%);

·                    Громадський порядок, безпека та судова влада – 575 млрд грн (98%);

·                    Економічна діяльність – 135 млрд грн (70%);

·                    Охорона здоров’я – 179 млрд грн (95%);

·                    Соціальний захист і соціальне забезпечення – 469 млрд грн (98%);

·                    Кошти, що передаються до місцевих бюджетів – 177 млрд грн (87%).

Порівняно із 2022 роком видатки збільшилися на 1 трлн 309,1 млрд грн, або 48,4 відс., зросла частка видатків за бюджетними програмами із здійснення заходів з обороноздатності та безпеки держави.

Найбільше, видатків проведено на:

·                    придбання товарів і послуг1 трлн 550 млрд грн, або 92,1% плану, з яких зокрема для придбання, утримання, ремонту виробів військового призначення, військової техніки, військового будівництва – 1 трлн 126,5 млрд грн, або 91,1% плану;

·                    оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 трлн 235,1 млрд грн, або 99,8% плану, при цьому на грошове забезпечення військовослужбовців – 946,3 млрд грн, або у запланованому обсязі;

·                    соціальні виплати і допомоги населенню – 534,1 млрд грн, або 98,1% плану;

·                    капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), органам державного управління інших рівнів – 104,9 млрд грн, або 61,8% плану,

 

3.2. Резервний фонд.

Уряд у 2023 році розподілив 27 млрд грн або 80,8% обсягу резервного фонду (33,4 млрд грн), при цьому найбільше на заходи із зміцнення обороноздатності та безпеки держави (21,2 млрд грн).

 

3.3. Фонд ліквідації.

Ресурс фонду — 61,9 млрд грн (з них: 17 млрд грн залишок на початок року, 44,9 млрд грн надійшло у 2023 році);

Виділено рішеннями КМУ — 56,6 млрд грн (проведено видатки – 38,1 млрд грн);

Залишок коштів на кінець 2023 року — 23,8 млрд грн.

Залишок виник у зв’язку з  невикористанням головними розпорядниками виділених коштів, зокрема:

Агентство відновлення на захист об'єктів критичної інфраструктури ПЕК;

Мінінфраструктури для місцевих бюджетів на проєкти з ліквідації наслідків збройної агресії;

Агентство відновлення на об'єкти інфраструктури;

Агентство відновлення для постраждалих населених пунктів;

Міноборони та МВС на реконструкцію пошкоджених об'єктів.

 

3.4. Державний дорожній фонд

Залишки коштів на початок 2023 року - 9,4 млрд грн;

Надходження74,2 млрд грн;

Видатки і надання кредитів -66,4 млрд грн (з них 16,6 млрд грн або 25% — боргові зобов’ящання);

Залишок коштів дорожнього фонду станом на 01.01.2024 -  17,2 млрд грн (у 2024 році буде спрямовано на дороги загального користування державного значення, пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення).

 

ІV. ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА БОРГ

 

Отже, держбюджет у 2023 році:

Доходи – 2 трлн 672 млрд грн;

Видатки – 4 трлн 15 млрд грн;

Дефіцит – 1 трлн 337 млрд грн, або 20,4% ВВП.

 

Ресурси для фінансування державного бюджету:

Державні запозичення – 1 трлн 705 млрд грн (зовнішні — 1 трлн 152 млрд грн/внутрішні −553 млрд грн);

Кошти ЄКР – 227 млрд грн;

Кошти від приватизації державного майна – 3 млрд грн (заплановано 6 млрд грн).

 

Державний борг.

Унаслідок перевищення державних запозичень над погашенням зобов’язань і девальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг, державний борг зріс на 1 трлн 473 млрд грн, або 39,6 відс., і не перевищив його граничного обсягу:

Державний борг станом на 31.12.2023 –  5 трлн 188 млрд грн;

Граничний обсяг державного боргу – 6 трлн 110 млрд грн.

 

Ніна Южаніна

  • Перегляди: 191

Читайте також: