Інформаційні матеріали

Щодо запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора

Ratings
(0)

Сьогодні, 5 лютого 2019 р., Комітет на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної  енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (реєстр. № 7473 від 29.12.2017).

Основною метою даного законопроекту, поданого Кабінетом Міністрів України, є запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора, аналогічного тому, який функціонує в країнах ЄС, що дозволить спростити митні процедури, встановити новий формат взаємодії з бізнесом та розпочати імплементацію Митного кодексу Європейського Союзу.

Авторизований економічний оператор – це статус, який надається підприємству-резиденту, що засвідчує високу ступінь довіри з боку митної служби та дає право спрощення значної частини митних формальностей, зокрема застосування процедури спрощеного декларування, застосування короткої ввізної декларації, можливість надходження товарів відразу на склад компанії, попередження про здійснення фізичного огляду вантажу.

Радник з політичних питань Групи підтримки України «Економічні та податкові реформи» Управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні Олександра Яновська повідомила про підтримку Представництвом ЄС прийняття цього законопроекту як основи для подальшої роботи,  наголосила на необхідності якісної підготовки підзаконних актів до нього та пообіцяла консультативну та методологічну підтримку експертів ЄС як під час подальшої роботи над текстом законопроекту, так і на етапі реалізації його норм.

Водночас народні депутати — члени Комітету висловили до законопроекту низку зауважень. Частина з них стосується того, що в законопроекті залишається можливість надання спеціальних митних спрощень виключно авторизованим економічним операторам, що позбавляє більшість суб’єктів ЗЕД можливості отримати такі спрощення. Натомість митне законодавство ЄС передбачає застосування критеріїв, встановлених ст. 39 Митного кодексу ЄС, не тільки до авторизованих економічних операторів, а й до інших суб’єктів господарювання.

 «Для нас головне — надати підтримку не тільки великим експортерам та імпортерам, за що ми в Комітеті боролися два роки. Нам важливо, щоб і наші звичайні платники податків змогли скористатися певними опціями спрощення митних процедур», — зауважила Голова Комітету Ніна Южаніна.

Крім того, законопроект не передбачає надання авторизованим економічним операторам цілого ряду переваг, передбачених митним законодавством ЄС, тобто статус авторизованого економічного оператора, передбачений законопроектом, за обсягом прав та спеціальних спрощень суттєво нижчий від статусу авторизованого економічного оператора, який існує в ЄС.

Таким чином, на засіданні Комітету дійшли згоди, що після розгляду законопроекту №7473 у першому читанні в Комітеті буде організовано роботу з його суттєвого доопрацювання до другого читання.

Читайте також: